Loyola Dzieło Pomocy Potrzebującym

Loyola

Wesprzyj Jezuickie Dzieła Pomocy Potrzebującym

DOŁĄCZ DO NAS

Kto wspomaga bliźniego swą ręką, wypełnia przykazania. Bądź łaskawy dla potrzebującego i nie daj mu długo czekać na pomoc!

(por. Syr 29, 1b.8)

Przez szkoły, bursy, wyższe uczelnie, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze oraz pracę wychowawczą przy parafiach, dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i dorosłych.

Gimnazjum w Krakowie

Gimnazjum w Krakowie

kostka.edu.pl

Gimnazjum w Mysłowicach

Gimnazjum w Mysłowicach

socius.edu.pl

Gimnazjum w Mysłowicach

Gimnazjum i Liceum w Nowym Sączu

jce.pl

Bursa w Nowym Sączu

Bursa w Nowym Sączu

bursa.jezuici.pl

Bursa w Krakowie

Bursa w Krakowie

bursakrakow.pl

Bursa we Wrocławiu

Bursa we Wrocławiu

Już wkrótce!

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

wsew.edu.pl

Akademia Ignatianum

Akademia Ignatianum

ignatianum.edu.pl

Dzieło Pomocy Dzieciom

Dzieło Pomocy Dzieciom

dpd.pl

Magis

Magis

magis2016.org

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

modlitwawdrodze.pl

Portal DEON.pl

Portal DEON.pl

deon.pl

Twój 1% odpisu podatkowego pomoże potrzebującym, zwłaszcza tym w trudnej sytuacji życiowej:

Nasz numer KRS:
0000521980

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymasz od nas sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP Loyola Dzieło Pomocy Potrzebującym za rok 2014.

PODZIEL SIĘ!